Hủy

Tìm kiếm vien-thong

  • 02/11/2017 - 17:48

    Thiếu nhân lực "thông ngôn"

    Nghề thông dịch viên có thu nhập 10-15 triệu đồng/tháng đến vài trăm USD/giờ. Nhưng ngành nghề này đang khát nhân lực, nhất là những ngôn ngữ Hàn, Hoa, Nhật.