Hủy

Tìm kiếm vnm

  • 23/11/2017 - 17:27

    Khối ngoại đua mua cổ phần Vinamilk

    Theo, CEO của PXP Vietnam Asset Management, JC&C muốn tăng nắm giữ cổ phần Vinamilk lên hơn 20%, F&N thì muốn trở thành cổ đông kiểm soát Vinamilk với 51%.