Hủy

Tìm kiếm wechat

  • 01/12/2017 - 13:43

    Tencent và hệ sinh thái khổng lồ

    Đưa 1,7 tỉ người dùng vào hệ sinh thái khép kín. Đó chính là cách đã biến Tencent thành một gã khổng lồ công nghệ trên thế giới.