Hủy

1 usd Tin tức

  • 27/04/2023 - 08:21

    Đồng bạc xanh vẫn là vua

    Ngày càng có nhiều quốc gia, từ Brazil đến các nước Đông Nam Á, kêu gọi thực hiện các giao dịch trên toàn cầu bằng loại tiền tệ khác thay vì USD.
  • 26/04/2023 - 16:17

    Đồng bạc xanh vẫn là vua

    Ngày càng có nhiều quốc gia, từ Brazil đến các nước Đông Nam Á, kêu gọi thực hiện các giao dịch trên toàn cầu bằng loại tiền tệ khác thay vì USD.
Người Tiên Phong