Hủy

100 tỷ Tin tức

  • 16/12/2014 - 13:45

    Đã mua trên 100.000 tỉ đồng nợ xấu

    Ông Nguyễn Quốc Hùng - Chủ tịch Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng (VAMC) - cho biết VAMC đã mua được trên 100.000 tỉ đồng nợ xấu.