Hủy

20 Tin tức

  • 25/12/2021 - 08:00

    Kế hoạch 20 tỉ USD của F1

    Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) Lê Viết Hải chuyển giao vị trí Tổng Giám đốc cho con trai Lê Viết Hiếu.
  • 15/11/2019 - 14:00

    Việt Nam trong top 20 bao lâu?

    Năm 2024, Việt Nam có thể rời khỏi Top 20 tăng trưởng toàn cầu. Do Việt Nam chậm lại hay thế giới sẽ đi nhanh hơn?