Hủy

300 triệu Tin tức

Instagram cán mốc 300 triệu người dùng

Instagram cán mốc 300 triệu người dùng

Dịch vụ chia sẻ ảnh trực tuyến Instagram đã vượt cột mốc 300 triệu người sử dụng hoạt động hàng tháng trên toàn thế giới - tăng 50% trong 9 tháng qua