Hủy

80 tỷ USD Tin tức

BOJ châm ngòi chiến tranh tiền tệ

BOJ châm ngòi chiến tranh tiền tệ

Quyết định tăng cường quy mô kích thích của ngân hàng trung ương Nhật Bản đã dấy lên nguy cơ về chiến tranh tiền tệ giữa các nền kinh tế định hướng xuất khẩu.

XOR, XOR Việt Nam