Hủy

ABBank Đại Hội Cổ Đông Tin tức

Ngân hàng An Bình đề xuất M&A

Ngân hàng An Bình đề xuất M&A

Tuy nhiên, lãnh đạo ABBank cũng cho rằng, nếu NHNN cho phép tăng tỷ lệ cổ đông sở hữu nước ngoài lên thì tốt hơn là sáp nhập.