Hủy

ABBank Đại Hội Cổ Đông Tin tức

Ngân hàng An Bình đề xuất M&A

Ngân hàng An Bình đề xuất M&A

Tuy nhiên, lãnh đạo ABBank cũng cho rằng, nếu NHNN cho phép tăng tỷ lệ cổ đông sở hữu nước ngoài lên thì tốt hơn là sáp nhập.

Người Tiên Phong