Hủy

Abivin startup Tin tức

Abivin và tham vọng trở thành kỳ lân

Abivin và tham vọng trở thành kỳ lân

Các doanh nghiệp đang chú trọng hơn đến việc giảm chi phí logistics. Đây là cơ hội lớn để Abivin đưa sản phẩm của mình đến với các doanh nghiệp.

Người Tiên Phong