Hủy

ABS Tin tức

EVN thoái vốn bất thành khỏi ABS

Không có nhà đầu tư nào đăng ký mua cổ phần tại CTCP Chứng khoán An Bình do EVN nắm giữ tại phiên đấu giá dự kiến tổ chức vào ngày 4/6/2015.