Hủy

Adblock Tin tức

Hái ra tiền từ ứng dụng chặn quảng cáo

Hái ra tiền từ ứng dụng chặn quảng cáo

Nhiều người kiếm được không ít tiền từ ứng dụng chặn quảng cáo, và cũng có không ít người khác sống nhờ những phần mềm “lách” được các công cụ đó.

Ai quảng cáo, tôi cứ chặn!

Ai quảng cáo, tôi cứ chặn!

Hơn 200 triệu người trên thế giới hiện thường xuyên sử dụng các chương trình chặn quảng cáo. Ngành quảng cáo số đang làm gì để có thể tồn tại?

Người Tiên Phong