Hủy

Andrew dixon Tin tức

Bài học lãnh đạo từ quân đội

Bài học lãnh đạo từ quân đội

Nhà tư vấn Andrew Dixon, một cựu quân nhân Úc, đã chia sẻ với NCĐT về những kinh nghiệm lãnh đạo mà giới quản lý trẻ Việt Nam có thể áp dụng.