Hủy

Apple hợp tác với FPT Retail Tin tức

FPT Retail: Điểm tựa Apple

FPT Retail: Điểm tựa Apple

FPT Retail hướng đến mục tiêu mở 100 cửa hàng bán sản phẩm Apple trong 2 - 3 năm tới và đã M&A một vài cửa hàng ở ngành nghề mới.

Người Tiên Phong