Hủy

Bán kèm Tin tức

  • 07/08/2012 - 15:25

    Samsung phát hành Galaxy Note 10.1

    Galaxy Note 10.1 vừa ra mắt tại thị trường Hàn Quốc, Đức, Mỹ và Anh trước khi được chuyển đến các nước khác ngay trong tháng này.