Hủy

Báo cáo doanh số bán lẻ Tin tức

  • 13/08/2013 - 08:12

    USD lấy lại đà tăng

    Đồng bạc xanh tăng trở lại trước báo cáo doanh số bán lẻ được kỳ vọng khả quan của Mỹ.
  • 29/03/2013 - 17:30

    Giá cao su hướng đến quý giảm 10%

    Giá cao su hướng đến quý giảm đầu tiên kể từ tháng 6, do tồn kho tăng cao và sản xuất chậm lại tại Trung Quốc báo hiệu nhu cầu suy yếu.