Hủy
Bất động sản

Sẽ có quy định mới về quản lý nhà chung cư

Trang Lê Thứ Sáu | 09/08/2019 10:22

Nguồn ảnh: QH

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư về Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư thay thế quy chế hiện hành.
 

Sôi động làn sóng M&A bất động sản

Ba chiến lược để tham gia thị trường bất động sản công nghiệp tại Việt Nam

Bất động sản công nghiệp khởi sắc: Lợi nhuận nhiều doanh nghiệp tăng cao

Trong đó, thay đổi đáng kể là việc Hội nghị của tòa nhà chung cư chỉ cần có tối thiểu 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao tham dự, thay vì 75% như quy chế hiện nay, là đủ điều kiện diễn ra.

Đây là giải pháp nhằm gỡ khó cho việc tổ chức Hội nghị nhà chung cư để bầu ban quản trị. Bởi hiện nay, nhiều tòa chung cư không thể tiến hành được hội nghị do không đủ số lượng dân đến ở theo quy định hiện hành. 

Dự thảo thông tư cũng chỉ rõ, nếu chủ đầu tư chây ỳ trong việc tổ chức Hội nghị nhà chung cư, ủy ban nhân dân phường sẽ làm thay công việc này.

Việc lấy ý kiến phải bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch; trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản thì phải có chữ ký của những người được gửi lấy ý kiến. Khuyến khích áp dụng công nghệ thông tin trong việc lấy ý kiến. Hội nghị nhà chung cư tổng hợp kết quả tại cuộc họp với việc lấy ý kiến của những người không dự họp và lập thành biên bản có chữ ký của người chủ trì cuộc họp.

Se co quy dinh moi ve quan ly nha chung cu
Hội nghị của tòa nhà chung cư chỉ cần có tối thiểu 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao tham, thay vì 75% như quy chế hiện nay. Ảnh minh họa: QH.

Kinh phí tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu do Ủy ban nhân dân (UBND) cấp phường tổ chức được lấy từ kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư do các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư đóng góp và được đưa vào dự toán năm tiếp theo do Hội nghị nhà chung cư quyết định.

UBND cấp phường có trách nhiệm tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu khi nhà chung cư đã được bàn giao đưa vào sử dụng quá thời hạn 12 tháng và đã có đủ 50% số căn hộ được bàn giao theo quy định nhưng chủ đầu tư không tổ chức Hội nghị nhà chung cư và có đơn của đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao đề nghị UBND cấp phường tổ chức Hội nghị.Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày tổ chức cuộc họp theo quy định tại điểm này mà không đủ 50% đại diện chủ sở hữu tham gia họp và số người lấy ý kiến thì chủ đầu tư hoặc đại diện chủ sở hữu căn hộ đề nghị UBND cấp phường tổ chức Hội nghị nhà chung cư theo quy định tại quy chế.

Quy chế đưa ra trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn của đại diện chủ sở hữu căn hộ hoặc nhận được văn bản đề nghị của chủ đầu tư theo quy định tại Khoản 5 Điều này, UBND cấp phường có trách nhiệm tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu. Kết quả của Hội nghị nhà chung cư lần đầu do UBND cấp phường tổ chức có giá trị áp dụng đối với các chủ sở hữu, người đang sử dụng nhà chung cư như hội nghị nhà chung cư do chủ đầu tư tổ chức.


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Người Tiên Phong