Hủy

BIDV sáp nhập MHB Tin tức

Chính thức xóa tên MHB

Chính thức xóa tên MHB

NHNN vừa quyết định thu hồi giấy phép hoạt động của MHB, chấp thuận để ngân hàng này sáp nhập vào BIDV.