Hủy

Bill Treasurer Tin tức

Chuyện gì xảy ra khi CEO quá tự tin?

Chuyện gì xảy ra khi CEO quá tự tin?

Chắc chắn nhà điều hành không thể thành công nếu thiếu niềm tin vào năng lực bản thân, nhưng quá tự tin lại có thể hủy hoại sự nghiệp của một người.