Hủy
Biz Tech

NGC lãi gần 10 tỷ đồng năm 2014, gấp hơn 3 lần so với năm trước

Thứ Ba | 13/01/2015 17:54

Tính đến hết năm 2014, tổng tài sản công ty đạt hơn 112 tỷ đồng, hệ số nợ/tổng tài sản ở mức 80%.

Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền NGC vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2014 và năm 2014.

Doanh thu thuần quý IV/2014 đạt 77,78 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước. Hệ số lợi  nhuận gộp/doanh thu thuần đạt 9%.

Doanh thu tài chính quý này giảm mạnh, giảm tới 56%, trong khi chi phí bán hàng lại tăng 119%, chi phí tài chính giảm 20%.

Trong các loại chi phí sản xuất quý IV/2014, chi phí nguyên liệu, vật liệu gấp 1,6 lần so với cùng kỳ năm trước, đồng thời chi phí nhân công quý này cũng gấp 1,5 lần. Điều này ảnh hưởng tới lợi nhuận công ty trong quý.

Do đó, lợi nhuận sau thuế quý IV/2014 chỉ đạt 0,38 tỷ đồng, giảm tới 70% so với quý IV/2013. EPS giảm tương ứng, chỉ đạt 316 đồng/cổ phiếu.

Cả năm 2014, công ty đạt doanh thu 257 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 9,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 53% và 252% so với năm 2013.

Tổng tài sản tính đến hết năm 2014 đạt 112,5 tỷ đồng. Hệ số nợ/tổng tài sản đạt 80%. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ đạt 7,3 tỷ đồng, gấp 3,2 lần so với đầu kỳ.

M
Một số chỉ tiêu kinh doanh của NGC quý IV/2014 (Nguồn: Gafin/LGC). Đơn vị: Tỷ đồng

Nguồn DVO

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật