Hủy

BMW Gia đình Tin tức

Sức mạnh của các tập đoàn gia đình trị

Trên khắp thế giới, các gia đình quyền lực đang điều hành những tập đoàn đa quốc gia lớn nhất hoạt động trong đủ mọi lĩnh vực, từ Walmart đến Mars hay từ Samsung cho tới BMW.