Hủy

Bộ trưởng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Tin tức

Đừng cấp vốn tràn lan

Đừng cấp vốn tràn lan

Nhân chuyến thăm Việt Nam, Bộ trưởng Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn Israel Yair Shamir đã chia sẻ cùng Thanh Niên về một số vấn đề liên quan đến phát triển nông nghiệp.