Hủy

Boxme Tin tức

BoxMe: Mảnh ghép thật cho chợ ảo

BoxMe: Mảnh ghép thật cho chợ ảo

Ở Hà Nội, tốc độ tăng trưởng lượng khách hàng của BoxMe bình quân là 30% mỗi tháng, còn ở TPHCM đã có 10 khách hàng chỉ sau chưa tới 1 tháng.