Hủy

Bvot group Tin tức

BVOT Group: Số hóa sự an toàn

BVOT Group: Số hóa sự an toàn

Theo ông Trần Hồng Ninh cho biết, BVOT Group đang đặt kỳ vọng giảm 50% số vụ tai nạn giao thông chết người trong 5 năm tới thông qua công nghệ HPT.