Hủy

Cam quan Tin tức

Cẩm nang Quản trị thương hiệu

Cẩm nang Quản trị thương hiệu

Một cuốn sổ tay rút gọn đúc kết kiến thức, kỹ năng cho đến những trải nghiệm phong phú trong hoạt động truyền thông, quản trị thương hiệu.