Hủy

Cầm trịch Tin tức

Dân Bắc Kinh phẫn nộ vì ô nhiễm

Đã có 12.599 đơn thư chỉ trích về nạn khói bụi gửi đến Sở Môi trường thành phố Bắc Kinh từ tháng 1-5/2014, cao hơn 124% so với cùng kỳ năm 2013.