Hủy

Căn hộ phổ thông Tin tức

Năm 2013: Năm của thị trường căn hộ phổ thông

Năm 2013: Năm của thị trường căn hộ phổ thông

Hàng loạt NH đang vào cuộc hỗ trợ lãi suất, hỗ trợ vốn cho người có thu nhập thấp mua nhà là một tín hiệu đáng mừng và được mong đợi như một giải pháp dần hâm nóng thị trường BĐS năm 2013.