Hủy

Cạnh tranh 5G Tin tức

Chiến địa 5G Mỹ - Trung

Chiến địa 5G Mỹ - Trung

Công nghệ di động thế hệ thứ 5 sẽ tạo ra khoảng 12.300 tỉ USD cho nền kinh tế toàn cầu vào năm 2035.