Hủy

Cao đẳng cộng đồng Tin tức

  • 18/05/2013 - 15:07

    Lộ diện định dạng thương mại mới

    Thương mại toàn cầu dưới tác động đổi mới công nghệ mang tính gia tốc dù còn sơ khai song đã tạo dựng những định dạng mới cho thương mại Việt Nam.