Hủy

Cập nhật trạng thái Tin tức

Facebook ‘chết toàn tập’ khắp thế giới là do lỗi bảo trì

Người phát ngôn của Facebook đã lên tiếng thừa nhận sự cố mà hàng loạt người dùng khắp thế giới vừa phải trải qua cách đây 2 tiếng là có thực và đó là một sự cố bất khả kháng xảy ra trong quá trình các kỹ thuật viên đang bảo trì hệ thống.