Hủy

Casino hồ tràm Tin tức

  • 27/04/2015 - 11:20

    Casino Việt: Không dễ ăn !

    Trong khi giới đầu tư và nhiều chính quyền địa phương đang háo hức với kế hoạch xây dựng casino, những thách thức phía trước không phải là nhỏ.