Hủy

Cây nhà lá vườn Tin tức

Ứng dụng Google Maps tái xuất trên iPhone

Ứng dụng Google Maps tái xuất trên iPhone

Google Maps trên được tung ra gần ba tháng sau khi hãng Apple “hất cẳng” dịch vụ bản đồ của Google trên phiên bản iOS mới và thay bằng Apple Maps do hãng tự phát triển.