Hủy

Chạy làng Tin tức

  • 10/04/2014 - 12:19

    OTC cũng cháy hàng

    Nóng nhất trên thị trường OTC là mã MWIC (Thế giới di động). Sau thời gian im hơi lặng tiếng, mã này được NĐT chào mua mức giá 119.000 đồng/CP.