Hủy

Chảy vào Tin tức

  • 17/05/2012 - 08:47

    Tiền tiếp tục "tháo chạy" khỏi Nga

    Chỉ riêng 4 tháng đầu năm nay, lượng vốn rút khỏi Nga lên tới 42 tỷ USD. Nguồn vốn “bốc hơi” đang là vấn đề nghiêm trọng với kinh tế Nga.