Hủy

Che linh Tin tức

  • 16/07/2013 - 14:28

    Ai lũng đoạn kinh tế Ai Cập?

    Khách sạn, nhà máy sản xuất ôtô, ... phần lớn do quân đội Ai Cập kiểm soát. Các tướng lĩnh cản trở mọi cải cách và làm tê liệt nền kinh tế.
Người Tiên Phong