Hủy

Chi dung Tin tức

  • 29/12/2023 - 14:48

    Năm 2023: CPI bình quân tăng 3,25%

    Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, CPI tháng 12 tăng 0,12% so với tháng trước; còn so với cùng kỳ năm trước, CPI tháng 12 tăng 3,58%.
  • 30/11/2023 - 13:10

    CPI tháng 11/2023 tăng 0,25%

    Có 8 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng có chỉ số giảm, nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình không biến động.
XOR, XOR Việt Nam