Hủy

Chi phí lưu kho Tin tức

  • 14/06/2012 - 15:01

    VHL lỗ 84 tỷ đồng quý I/2012

    Doanh thu thuần gần như không đổi trong khi giá vốn hàng bán tăng 92 tỷ đồng là nguyên nhân chính khiến công ty lỗ.