Hủy

Chiến tranh du kích Tin tức

Tướng Giáp làm gì trong cuộc chiến Đông Dương lần thứ hai?

Tướng Giáp làm gì trong cuộc chiến Đông Dương lần thứ hai?

Trong chúng ta ai cũng biết đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp và trận Điện Biên Phủ trong cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất. Nhưng chắc sẽ rất nhiều người lúng túng với câu hỏi: Tướng Giáp có vai trò gì trong cuộc chiến lần thứ hai khốc liệt hơn.