Hủy

Chính hiệp Tin tức

  • 24/09/2014 - 13:58

    Gạo "thua" vì chính sách

    Trước năm 2011, các doanh nghiệp đều có quyền xuất khẩu gạo. Nhưng sau đó, quyền xuất khẩu gạo lại phụ thuộc vào một số đầu mối, do Nhà nước chỉ định.
  • 16/09/2014 - 15:21

    Kín lịch đàm phán Hiệp định TPP

    Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh sẽ thảo luận với các đối tác Hoa Kỳ về hướng giải quyết các vấn đề quan tâm trong đàm phán TPP.