Hủy

Cho thuê lao động Tin tức

  • 07/05/2013 - 10:45

    Nhân sự thuê ngoài, xu hướng mới bùng phát ở Việt Nam

    Lao động thuê ngoài hay Nhân sự thuê ngoài ngày nay đang được xem là cách thức mới để cung cấp nguồn nhân lực cho doanh nghiệp một cách nhanh chóng, hữu hiệu và linh hoạt, ngoài phương pháp truyền thống là tuyển dụng.
XOR, XOR Việt Nam