Hủy

Chùa Việt Nam Tin tức

Ngôi chùa của người Việt tại Malaysia

Ngôi chùa của người Việt tại Malaysia

Với sự hỗ trợ của Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Malayisa tổ chức Lễ cúng tiến chuông đồng cho chùa Ti-Ratana Heights.

  • 03/04/2014 - 07:00

    Casino cho người Việt: Lợi và hại

    Việt Nam có thể trở thành một trung tâm casino của khu vực, với tiềm năng doanh thu 3 tỷ đô-la Mỹ mỗi năm, nhưng sao điều ấy chưa dễ hình thành.