Hủy

Chứng khoán giám sát thị trường Tin tức

Chứng khoán bươn chải thời... khó

Chứng khoán bươn chải thời... khó

Danh sách công ty chứng khoán (CTCK) rơi vào diện kiểm soát hoặc ngừng hoạt động tiếp tục gia tăng. Nhân sự chứng khoán bị rơi rớt dần vì bị cắt giảm, hoặc bỏ nghề vì chán nản. Thời bùng nổ CTCK như nấm mọc sau mưa đã hết, đây là giai đoạn thách thức cho những ai còn lưu luyến.