Hủy

Chứng khoán Âu Việt Tin tức

Sẽ thêm nhiều công ty chứng khoán “hạ cờ”

Sẽ thêm nhiều công ty chứng khoán “hạ cờ”

Hai Công ty Chứng khoán Hà Nội và Trường Sơn đã trở thành những công ty đầu tiên chính thức bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thu hồi giấy phép hoạt động. Danh sách này có khả năng sẽ còn dài lên trong thời gian tới.