Hủy

Chứng khoán SHS Tin tức

  • 05/04/2013 - 09:20

    Cổ đông SHS đề nghị bầu Hiển giảm lãi suất

    Nhằm giúp giảm chi phí tài chính trong thời gian tới, cổ đông Công ty Chứng khoán SHS đã đề nghị bầu Hiển lưu ý giảm lãi suất cho công ty đối với các khoản vay tại Ngân hàng SHB trong thời gian tới.