Hủy

Chứng khoán

ads

PTSC bội thu hợp đồng xây lắp

Trúng thầu nhiều dự án năng lượng trọng điểm, khối lượng công việc M&C của PTSC luôn bảo đảm.

ads

TCM sẽ được hoàn nhập dự phòng cho Sears?

Việc bán Sears cho ESL với giá 5,2 tỉ USD đã được phê duyệt. Việc bán này có nghĩa là không phải tất cả các cửa hàng Sears sẽ thanh lý.

ads

Bức tranh lợi nhuận các công ty trên thị trường chứng khoán năm 2018

Theo thống kê của SSI Retail Research, ngân hàng là ngành thống trị về lợi nhuận trong năm 2018 với hơn 68 nghìn tỉ đồng tăng hơn 31% so với năm 2017.

Biz Tech

Nhân vật