Hủy

Chương trình liên kết quốc tế Tin tức

20 năm Chương trình Cao học Việt Bỉ

20 năm Chương trình Cao học Việt Bỉ

Trường Kinh tế và Quản lý Solvay Brussel vừa cùng đối tác Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Chương trình Cao học Việt Bỉ tại Hà Nội và TP.HCM