Hủy

Chuyên biệt Tin tức

  • 27/07/2013 - 15:56

    Vang trắng và những hiểu biết sai lầm

    Có thể bạn chỉ uống vang trắng với cá hoặc khi ăn trưa. Dưới đây là những điều chứng minh mọi hiểu biết về vang trắng của bạn còn thiếu sót.
  • 08/06/2013 - 14:12

    Hoạt động đầu cuối trong big data

    Ngay khi chúng ta dữ liệu hóa mọi thứ, chúng ta có thể biến đổi mục đích của chúng và biến thông tin thành những hình thức giá trị mới.