Hủy

Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan Tin tức

Petrolimex nhập nhèm lỗ, lãi

Petrolimex nhập nhèm lỗ, lãi

Lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho rằng, bỏ vốn lớn mà thu được khoản lãi gần 898 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm là thấp trong khi các chuyên gia cho rằng, có sự nhập nhèm, tiền hậu bất nhất trong chuyện công bố lỗ, lãi của Petrolimex.