Hủy

Cổ phiếu IBM Tin tức

  • 24/01/2013 - 06:35

    S&P 500 tăng 6 phiên liên tiếp

    S&P 500 tiếp tục đà lên cao sau khi IBM và Google báo cáo lợi nhuận vượt dự đoán, Hạ viện Mỹ thông qua kế hoạch giãn nợ.