Hủy

Con bài Tin tức

Bài toán sống còn ở Vinasun

Bài toán sống còn ở Vinasun

Dù chỉ có mặt 2-3 năm trở lại đây nhưng Uber, Grab, với lượng xe gấp 3 lần Vinasun, đã đe dọa trực tiếp đến sự tồn vong của hãng xe này.

  • 04/07/2012 - 10:31

    VRC sáp nhập 2 công ty con

    Công ty VRC.1 và công ty VRC.2 có điều lệ là 6 tỷ đồng, VRC góp 4 tỷ đồng vào mỗi công ty, tương đương 66,7% vốn điều lệ.